EXTERN VERTROUWENSPERSOON

Vertrouwenspersoon

Integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen komen helaas in elke bedrijfstak voor.

Op dit moment is er in de media vooral veel aandacht voor seksuele intimidatie, maar er zijn veel meer vormen. Bij ongewenste omgangsvormen gaat het om wat een werknemer of student wordt aangedaan, eigenlijk alles wat in de omgang als zodanig ongewenst wordt ervaren dat deze zich niet meer veilig voelt op het werk of opleiding. We onderscheiden

  1. Intimidatie
  2. Pesten
  3. Agressie/geweld
  4. Discriminatie
  5. Seksuele intimidatie

Daarnaast is er soms sprake van integriteitsschendingen. Een werknemer of student is dan meestal geen slachtoffer, maar getuige van gedrag dat een negatieve invloed heeft op het bedrijf, het milieu of de gemeenschap.

In beide gevallen heeft een werknemer of student behoefte aan een sparringpartner, iemand die naast de werknemer staat en meezoekt naar oplossingen. In veel gevallen zal het mogelijk zijn escalatie te voorkomen door de werknemer aan te moedigen het gesprek aan te gaan met degene die grensoverschrijdend gedrag vertoont, in andere gevallen zal er een klacht ingediend worden bij een klachtencommissie, meldpunt discriminatie of anderszins. Wanneer strafbare feiten gepleegd zijn, wordt aangifte gedaan.

Wanneer u als werkgever of opleider op zoek bent naar een vaste, externe vertrouwenspersoon om op terug te vallen als er een klacht of melding komt, kunt u contact met mij opnemen.