coach, counselor en trainer
Irma Bosman

Website gemaakt door Zo werkt iT

WAT IS NLP?

 

De N staat voor neuro. Dat heeft betrekking op wat er in onze hersenen gebeurt.
De L staat voor  linguïstisch. Dat gaat om de taal die we gebruiken.
De P staat voor programmeren. Daarmee bedoelen we de gedragspatronen die we geleerd hebben, herhalen en waar we ook vaak vast in komen te zitten.
 

 

NLP of neurolinguistisch programmeren geeft je de mogelijkheid te begrijpen wat je beweegt, hoe je denkt en voelt en hoe je grip krijgt op het dagelijks leven in de

wereld om je heen.
NLP is gebaseerd op de gedachte dat we de wereld via onze zintuigen waarnemen

en dat we deze zintuiglijke ervaringen omzetten in denkprocessen, zowel op bewust

als onbewust niveau. Die denkprocessen activeren het neurologisch systeem dat weer van invloed is op onze fysiologische functies, emoties en gedrag.
We gebruiken de taal om onze gedachten en gevoelens te ordenen en onder

woorden te brengen. Binnen NLP wordt gekeken naar de wijze waarop de woorden

die je kiest je ervaringen beïnvloeden.
Het programmeren heeft betrekking op je interne processen en strategieën om problemen op te lossen, op een bepaalde manier beslissingen te nemen, te leren,

te evalueren en resultaten te boeken.

 

Door middel van NLP kun je leren je communicatie te verbeteren en je leven zo in te richten als je wenst. NLP helpt je om je hindernissen te overwinnen en meer op het

nu en de toekomst te focussen dan op het verleden. Het geeft je het inzicht dat je

elke dag, elk uur, elke minuut opnieuw kunt kiezen om dingen anders aan te pakken

en dat vol te houden.

 

Iedereen houdt de grenzen van

zijn eigen gezichtsveld voor de grenzen van de wereld.


Arthur Schopenhauer