coach, counselor en trainer
Irma Bosman

Website gemaakt door Zo werkt iT

WAT IS GESTALT?

 

Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de mens gezien wordt als

een geheel. Lichaam en geest zijn één. De Gestaltwerker werkt met wat op de voorgrond komt, of dat nu een droom, een probleem of lichamelijke pijn is.
Gestalt is een therapie van het hier en nu. Open gaan staan voor wat er in je leeft.

Dit leidt naar het juiste inzicht en het juiste doen.

Gestalttherapie leidt tot zelfondersteuning; keuzes kunnen maken in

overeenstemming met je behoeften en je omgeving.

 

Gestalt richt zich op het herstel van het contact met jezelf en je omgeving.
Het gaat erom dat je besef krijgt van datgene wat dergelijk contact in de weg staat.

Een belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van onaffe zaken. Dit zijn de

belevingen die niet overeenkomstig je eigen behoeften zijn afgerond en dus om

aandacht blijven vragen op de achtergrond.
In Gestalttherapie spoor je deze onaffe zaken op, zodat ze aan het licht kunnen

komen en alsnog aangegaan of verwerkt kunnen worden.

 

Gestalttherapie is een actieve en ervaringsgerichte vorm van therapie. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van awareness (gewaar zijn), zelfontwikkeling en

het nemen van verantwoordelijkheid voor denken, doen en laten.

 

Leven
Alleen en vrij als een boom
en broederlijk als een bos
is ons verlangen.


 

 

Nazim Hikmet